Personuppgiftslagen och datasäkerhet -- del 1

Innan du fortsätter läsa, märk väl att IANAL, trots det skulle jag vilja skriva lite om lagkrav. Lagom till att it-bubblan började blåsas upp ordentligt, 1998, kom personuppgiftslagen (1998:204) eller PuL som den kallas. Lagen har ett syfte som är enkelt att förstå:

1 § Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.


Innan vi går vidare på datasäkerhet kan det vara värt att ta del av ett par viktiga definitioner som görs i 3 §:

Behandling (av personuppgifter)
Varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig det sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, inhämtande, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller samkörning, blockering, utplåning eller förstöring.

Personuppgifter
All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftsansvarig
Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter


Två saker är viktiga att notera angående definitionerna: (1) I princip allt du kan göra med data är behandling, jag har svårt att komma på något som inte skulle falla under begreppet. (2) Personuppgifter behöver inte nödvändigtvis vara sådant man tänker på i första hand, t ex personnummer. Det är t ex fullt rimligt att postnummer och förnamn tillsammans kan betraktas som en personuppgift. Anta att förnamnet är Qristofer och att postnumret är till en liten ort utanför Skumträsk med 300 invånare så förstår du varför.

PuL beskriver också i 4 och 5 §§ ett par förutsättningar som måste vara uppfyllda, förenklat att behandlingen måste vara helt eller delvis automatiserad samt att behandlingen måste ske i Sverige.

Så vilka säkerhetskrav ställer personuppgiftslagen? Beroende på hur man ser på det så är lagen antingen väldigt tydlig eller väldigt otydlig. PuL säger följande om säkerhet (min fetstil):

31 § Den personuppgiftsansvarige skall vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Åtgärderna skall åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med beaktande av

a) de tekniska möjligheter som finns,
b) vad det skulle kosta att genomföra åtgärderna,
c) de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifterna, och
d) hur pass känsliga de behandlade personuppgifterna är.


Det är allt.

Jag har absolut inga problem med det. För det första, hur ska man annars uttrycka sig i en lagtext? För det andra, säkerhetsnivån ska ju alltid vara som den beskrivs i 31 §, oavsett om det handlar om personuppgifter eller kärnstridsspetsar.

Tillsynsmyndigheten Datainspektionen (DI) har dock en del rekommendationer eller "allmänna råd", se t ex Säkerhet för personuppgifter. Texten från DI ställer inga särskilda krav så det är inte alls att jämföra med t ex PCI DSS. Däremot rekommenderar man förstås lösa saker som ledningssystem för informationssäkerhet och riskanalyser. Håhåjaja...

Då har jag mer problem med 49 § som beskriver straff: "Till böter eller fängelse i högst sex månader eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst två år döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet" bryter mot diverse paragrafer. Dock inte säkerhetsåtgärderna, 31 §.

Säkerhetsåtgärderna kan man alltså strunta i, det enda man riskerar då är skadeståndskrav enligt 48 §. Jag har tyvärr inte hittat några civilrättsmål där 31 § har varit inblandad (DI kunde inte nämna några heller) men här är några andra:
  • En person var, under en vecka, felaktigt registrerad som avliden i folkbokföringsdatabasen. Fick 25 000 kr i ersättning för kränkningen. (beslut 2002-09-03, dnr 1652-02-42)
  • En person var felaktigt registrerad i belastningsregistret vid två tillfällen. Fick 10 000 kr. (beslut 2006-06-26, dnr 955-06-42)
  • En student fick 1 000 kr i ersättning för att universitetet hade publicerat en resultatlista med hans personnummer på intranätet under mindre än 48 timmar. (beslut 2003-03-28, dnr 73-02-42)
Så kan det gå... I nästa del tänkte jag jämföra dessa med andra fall där just brott mot 31 § skulle kunna vara anledningen till att någon har utsatts för kränkning eller lidit skada. Då blir det förstås ännu mer varning för IANAL. Jag tror dock att det kan vara informativt ändå, det borde om inte annat skapa debatt.

Trevlig helg!

--
Stefan Pettersson


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback

HPS säkerhetsblogg


High Performance Systems logo


RSS 2.0