Australiens nya censurlag presenteras med Sverige som censurförebild

Som många nog har sett så har Australien nu gått vidare med förslaget att censurera Internettrafik. Det är en surrealistisk lag baserad på moralpanik, som i slutändan innebär att Australien lägger väldigt mycket pengar på något som inte kan förväntas ge speciellt hög effekt - åtminstone inte på det man säger sig vilja ha. Och som om det inte vore nog - Australiensiska "Department of Broadband, Communications and Digital Economy" tar upp Sverige som en av föregångarna som redan infört filtrering på ISP-nivå! Det som departementet hänvisar till kan möjligen vara att vissa svenska ISP:er har ett samarbete med polisen där man på egen bekostnad försöker få bort barnporr. Skillnaden mellan ett privat initiativ och en statlig lag är dock enorm.

  • I Sverige är filtreringen frivillig för operatörerna - i Australien tvingas den på
  • Som privatperson kan jag i Sverige välja en ISP som inte filtrerar - Australiensare kommer tvingas på det
  • Som privatperson har jag en viss valmöjlighet om mina pengar ska spenderas på censur, i Australien är det en skattefinaniserad satsning som redan 2007 hade kostat 650 miljoner kronor.
  • I Sverige är det som filtreras enbart barnporr - Australien har med formuleringar som "detailed instruction in crime, violence or drug use"

 

De två sista punkterna är riktigt allvarliga.


Mycket pengar för lite effekt

Det kommer alltid finnas sätt att kringgå censuren. Det borde Australiensarna veta eftersom de efter att ha spenderat 650 miljoner kronor på ett system fick se det knäckt inom en halvtimme av en 16-åring. En av förespråkarna, Senator Fielding, tog lätt på det och menade att det var klart att det inte skulle fungera, för att det skulle fungera behövde man ha censuren BÅDE på den lokala datorn och på ISP-nivå: Family First senator Steve Fielding, a cyber safety campaigner, said cracking the software highlighted the need for compulsory filtering by internet providers.


"You need both. You need it at the ISP and at the PC level," Senator Fielding said. "The Government has not listened to common sense and it leaves kids exposed."


Det låter som "truthiness" i mina öron.


Vem avgör vad som är "detailed instruction in crime, violence or drug abuse"?

Att förbjuda barnporr är politiskt väldigt enkelt. Att få en hållbar, verklig effekt kan vara svårare, men ändå är det en relativt enkel grej att avgöra vad som är barnporr och inte. Jämför då istället med vad som anses vara "detailed instruction in crime". Är exempelvis material som visar hur man dyrkar upp lås något som ska förbjudas då? Hur är det med instruktionsfilmer på t.ex. metasploit? Eller WEP-crack? Hur är det med kampsportsfilmer, visst innehåller väl dom detaljerade instruktioner på våld?

 

Hur ska man avgöra vad som är vad? Hur ska det överklagas när något hamnat på listan som kanske borde vara tillåtet? Vad kommer all den här driften kosta och vad får man ut av det?


Vad som krävs för effektiv censur - Iran som exempel

Iran gjorde häromveckan det enda "rätta" om man verkligen vill censurera bort specifika delar - stäng av ALLT. Just Iran är ett bra exempel att titta på för till skillnad från Australien så har insatserna varit höga. Australien lider bara av moralpanik och om det fungerar i praktiken eller inte spelar egentligen inte så stor roll - politikerna kan alltid hävda att de tar tag i situationen och spinna vidare på det. Men i Iran så dör människor och staten får ett eskalerande svårkontrollerat läge när för staten obehaglig information sprids via Internet och nya protester organiseras. Iran har från tidigare erfarenheter dragit slutsatsen att det inte går att censurera enbart vissa delar/funktioner på ett tillräckligt effektivt sätt.


....

Det skulle vara verkligt intressant hur Australiensarna tänkt mäta effekten av sin lag. Antalet blockeringar gjorda? Antal minskade upptäckta brott av en viss typ?  .. antal blockeringar borde jämföras med antal lyckade kringgåenden, och per definition så har man ju missat dem. För antalet minskade upptäckta brott finns liknande argument samt att den siffran påverkas av så ofantligt mycket annat. Hur tänker man visa folket att den här satstningen inte bara är pengar i sjön där storebror staten övervakar invånarna?

--
Carl-Johan "CJ" Bostorp

RSS 2.0