Förenklad eller förfinad riskanalys

Som bekant är jag skeptisk till riskanalyser och andra försök till att mäta säkerhet.

I ett två år gammalt inlägg, när jag första gången skrev om att mäta säkerhet, var jag inne på att något så komplext som säkerhet borde kunna beskrivas genom att bryta ner det i flera, enkla faktorer:

Om vi kan bryta ner en tänkt, komplicerad mätenhet i flera, enkla enheter som genom någon relation till varandra motsvarar den komplexa borde det underlätta. Det är lätt att se hur felbedömningar är ovanligare om mätvärdet är simpelt och väldefinierat, kanske till och med diskret. Ju fler enkla mätvärden som kombineras desto mer exakt blir i sin tur kompositvärdet.

Ett exempel på det här var common vulnerability scoring system (CVSS). Nu har det kommit a new kid on the block, nämligen binary risk analysis (BAR), framtagen av Ben Sapiro. I BAR bedöms en säkerhetsrisk genom att svara ja eller nej på tio frågor, utifrån detta klassas den sedan som låg, medel eller hög.

 

Binary risk analysis har tagit idén från (bl a) CVSS men förenklat den ytterligare (färre faktorer, färre svarsalternativ), bytt vulnerability mot risk och använder inga tekniska begrepp, förmodligen för att locka en annan, bredare publik. När det kommer till kritan har dock både CVSS och BAR i princip samma syfte: hur mycket behöver jag oroa mig för x? Att den ena i princip bara används av sårbarhetsscanners och den andra är tänkt att användas av "riskanalytiker" är bara semantik. Båda kretsar kring chansen för x och effekten av x.

 

Samtidigt som BAR kan ses som en förenkling av vad riskanalyser borde vara tror jag att det i stor utsträckning snarare är en förfining av gängse metoder. Det är definitivt inte ovanligt att riskanalyser där man (som vanligt) definierar risk som

 

RISK = KONSEKVENS × SANNOLIKHET

 

egentligen resulterar i risker som är produkten av en UPPSKATTNING och en GISSNING. Knappast hjälpsamt och något vi måste ta död på snart innan vi slösar mer pengar på det.

 

Vad BAR huvudsakligen bidrar med är att strukturera faktorer som SANNOLIKHET och KONSEKVENS består av. N.B. att det fortfarande är uppskattningar och gissningar men de är lättare att få rätt och ett fel påverkar inte svaret i lika stor utsträckning.

 

Om du inte har råd att låta en kompetent, analytisk person med bred erfarenhet av säkerhetsproblem bedöma vilka problem som är värda att oroa sig över. Då är BAR ett snabbt och enkelt sätt att få lite fason på säkerhetsriskbedömningarna.


De frågor som CVSS, BAR och liknande metoder bygger på är ju trots allt precis sådana frågor som en säkerhetsspecialist implicit ställer sig, viktar och svarar på när hon gör en bedömning. Automagiskt och kanske omedvetet. Skillnaden är att specialisten är... specialist: har fler frågor, fler svar, är bättre på att göra bedömningar, har erfarenhet och är ajour.

 

BAR är en bra men trubbig metod. Trubbigheten kan dock utgöra en del av värdet: faktumet att man kanske orkar använda det konsekvent istället för att bara multiplicera uppskattningar med gissningar.

 

Ett problem med säkerhetsbedömningar som BAR inte löser och kanske t o m förvärrar är att man måste uppfinna hjulet varje gång. Även om två situationer sällan är identiska är det bra att ha något att gå tillbaka till för att se hur man har bedömt liknande situationer tidigare. En kunskapsdatabas. BAR marknadsförs som ett verktyg där säkerhetsrisker kan värderas lite snabbt på stående fot vilket knappast borgar för extensiv dokumentation.

 

Jag kommer att få anledning att återkomma till en sådan kunskapsdatabas.

Så för att knyta ihop mina åsikter: (1) BAR skulle definitivt innebära en förbättring för många riskanalyser även om (2) det är trubbigt. (3) För att få kontinuitet över tiden krävs rutiner utöver detta som gör att analyserna inte blir så snabba och lätta som man skulle önska. Dessutom sitter man fortfarande där med (4) konsekvensproblemet p g a att attackträd ofta får många grenar.

Trevlig helg!

...läs förresten CJ:s kritik mot MSB:s vägledning för smarta telefoner som publicerades igår.


--
Stefan Pettersson


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback

HPS säkerhetsblogg


High Performance Systems logo


RSS 2.0